Voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten/opdrachtbevestigingen en werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Van der Kreeft B.V. van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65735161. De algemene voorwaarden zijn als bijlage toegevoegd en zijn tevens raadpleegbaar op de website www.heftruck.com. Als u akkoord gaat met een offerte of overeenkomst/opdrachtbevestiging, verklaart u tevens akkoord te gaan met de inhoud en toepasselijk van de algemene voorwaarden. Van der Kreeft accepteert geen afwijkende of aanvullende voorwaarden.