Privacy & Cookiebeleid

Algemeen

Van der Kreeft B.V. verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.  In deze privacyverklaring informeren we u over hoe onze organisatie omgaat met uw persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het verwerken van persoonsgegevens gaat van ontvangst en opslaan tot aan het aanpassen, doorsturen en verwijderen van persoonsgegevens. Denkt u daarbij in ieder geval aan de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • geboortedatum;
 • gegevens over het bedrijf waar u werkt en/of uw functie;
 • (mobiele) telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • factuuradres;
 • btw-nummer;
 • KvK-nummer;
 • IP-adres;
 • betalingsgegevens;
 • cv;
 • geslacht;

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Wij beschikken over uw persoonsgegevens via twee verschillende manieren. In de meeste gevallen ontvangen wij de gegevens direct van u omdat u deze zelf aan ons verstrekt. U verstrekt uw persoonsgegevens bijvoorbeeld aan ons als u via onze website een offerte aanvraagt, als u solliciteert op een vacature, als u gebruik maakt van onze diensten of als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. In het andere geval ontvangen wij uw persoonsgegevens automatisch door het gebruik van cookies.

Cookies

Cookies zijn kleine tekst bestandjes die op uw PC, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden. Op onze site maken wij gebruik van de cookies van Google Analytics. Met deze cookies kunnen wij het gebruik van onze website meten en analyseren. Deze gegevens gebruiken wij om onze website te verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf op basis van haar eigen voorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het verrichten van de aangeboden diensten;
 • om met u in contact te kunnen komen;
 • voor toezending van onze nieuwsbrief op basis van uw toestemming;
 • om wet- en regelgeving na te leven;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening en website;
 • marketing en communicatie doeleinden;
 • facturatie van onze diensten en/of zaken;

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

De privacywetgeving bepaalt dat wij uw persoonsgegevens alleen mogen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
 2. Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting
 3. Op basis van uw toestemming
 4. Vanwege een gerechtvaardigd belang

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval zolang nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Daarna bewaren wij de persoonsgegevens nog maximaal één jaar, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering en correctie van uw persoonsgegeven en het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw gegevens alleen met derden delen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn ook zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als u gebruik wilt maken van een dergelijk recht, dan kunt u contact met ons opnemen via  het contactformulier of een e-mail sturen naar  info@heftruck.com.

Hoe zijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Wijzigingen

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als wij onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.

Contact

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen.