Van der Kreeft is SEPA-proof

Onze overschrijvingen en incasso’s hebben nu de Europese standaard.

Waarom SEPA ?

Tussen nu en 1 februari 2014 moet iedereen (bedrijven, overheid, burgers) in de Euro-landen over naar de Europese standaarden voor het betalingsverkeer in euro’s. Europa is onderweg naar één grote betaalmarkt: de Single Euro Payments Area. Nationale verwerkers en aanbieders van betalingsverkeer zijn niet langer afgeschermd van buitenlandse concurrentie. Dat verhoogt de efficiency.

SEPA Migratie Nederland.

Eén Europese betaalmarkt biedt inefficiënte betaallanden relatief meer voordelen dan efficiënte, zoals Nederland. Maar ook Nederland kan profiteren, al worden die voordelen vooral op langere termijn zichtbaar. Nu zijn er nog onzekerheden, moeten aanbieders en afnemers investeringen doen en zich in de overgangsfase geleidelijk aanpassen aan de nieuwe producten en de nieuwe marktordening

Wat merkt u ?

Een van de onderdelen van SEPA is dat bankrekeningnummers worden uitgebreid tot een IBAN (International Bank Account Number). ICS regelt de uitbreiding van de bankrekeningnummer automatisch voor onze huidige Card-houders. Wij gebruiken uw IBAN vanaf 1 juli 2013 als bankrekeningnummer.

Wilt u meer weten over IBAN? Kijk dan op www.overopiban.nl. U kunt daar ook uw huidige bankrekeningnummer invoeren en zien wat uw IBAN is.